Título
A loita.
Técnica
Xilografía.
Dimensións plancha: 33x34 cm.

Dimensións gravado: -

Prezo
-

Ubicación actual
-

Detalles