- E X P O S I C I Ó N S -

Permanente: “Gaivotas ó mar”. Escola AAOO. A Coruña.

1998: Exposición colectiva. Forum Metropolitano. A Coruña.

1999: Exposición colectiva. Forum Metropolitano. A Coruña.

2000: Exposición colectiva. Forum Metropolitano. A Coruña.

2000: Exposición colectiva. Escola de Imaxén e Son. A Coruña.

2000: Exposición colectiva. AENA Aeroporto de A Coruña.

2001: Exposición colectiva. Forum Metropolitano. A Coruña.

2002: Exposición colectiva. Casa de la Cultura. Sada.

2003: Exposición colectiva. Casa de la Cultura. Pontedeume.

2004: Exposición colectiva. Forum Metropolitano. A Coruña.

2004: Exposición colectiva. XXI Mostra de Oleria de Buño.

2004: Exposición colectiva. Centro Galego. Lisboa.

- M O L A R E S | C A B A N A -
- G R A V A D O | C E R Á M I C A | E S C U L T U R A -